Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara
Székhely: 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.
E-mail: info@ccch.hu
Weboldal: https://ccch.hu

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara által szervezett rendezvényekre, hírlevelekre való jelentkezés, valamint regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Az adatkezelés célja: a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara által szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai programok lebonyolítása során a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása, valamint és a résztvevőkkel történő kapcsolattartás érdekében az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása, törlése. Az adattárolás ideje: 3 év.

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara számára. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara számára.

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom az info@ccch.hu email címre küldött kéréssel.

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.

Join our newsletter!

Subscribe our newsletter to receive the latest news and exclusive offers.