Uniós vállalkozások és a CETA

Nyitás Kanada felé, nyitás a világ felé!

A szabadkereskedelmi megállapodás új lendületet ad a kétirányú kereskedelem bővülésének, az új gazdasági lehetőségek előmozdításának, valamint a Kanada és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok elmélyítésének.

 

Árukereskedelem

A CETA hatálybalépésének napjától a kanadai és az európai uniós tarifasorok 98%-a vámmentességet élvez. Az átfogó vámeltörlés azt jelenti, hogy a CETA számtalan új lehetőséget teremt a Kanadába irányuló kivitelüket növelni szándékozó uniós vállalkozások számára, bekötve őket fontos észak-amerikai értékláncokba. A megállapodás számos jelentős európai uniós exporttermék, köztük gépek és berendezések, vegyi anyagok és műanyagok, valamint gépjárművek kereskedelmét liberalizálja.

 

Szolgáltatások és munkaerő mobilitás

 • A szolgáltatások határokon átnyúló kereskedelme
 • Fokozott kiszámíthatóság a szolgáltatók számára:
 • Szakképesítések kölcsönös elismerése
 • Ideiglenes Beutazási státusz üzletembereknek, befektetőknek, beszállítóknak, szakértőknek etc.

 

CETA befektetési rendelkezései

A szabadkereskedelmi egyezmény úgy bátorítja a befektetőket, hogy korlátozza a rájuk vonatkozó piaci megszorításokat. Kanada és az EU nem korlátozhatja a másik fél befektetőit sem méretükben, sem külföldi tulajdonarányban, jogi formájukban, sem a cégalapítást, terjeszkedést nem köthetik teljesítményhez, az esetben hogy létrehozzák, vagy kiterjesszék meglévő vállalkozásukat a másik fél területén export, import tevékenységben.

Egyenlő bánásmód elve

A CETA biztosítja kanadai és EU befektetők részére az igazságos és egyenlő bánásmódot. Mindkét fél köteles a másik területről érkező befektetőket ugyanolyan, nem korlátozó elbánásban részesíteni, mint amit saját befektetőik vagy harmadik fél vállalatai részére biztosítanak.

Befektetők védelme

 • Mind Kanada, mind az EU köteles az igazságos és méltányos elbánás, valamint a teljes körű védelem nemzetközi jogi elvei alapján eljárni a befektetőkkel szemben.
 • Egyik fél kormánya sem államosíthatja, vagy sajátíthatja ki a befektetéseket sem közvetett, sem közvetlen módon; kivétel ez alól, ha társadalmi céllal, az összes jogi követelménynek megfelelve, az egyenlő bánásmód elvét betartva, teljes körű kompenzációt megfizetve jött létre a befektetés.
 • Mindkét fél köteles a kifizetéseket haladéktalanul és maradéktalanul teljesíteni olyan devizában, mely kötöttségek nélkül konvertálható.
 • A CETA a befektetők részére hozzáférést biztosít egy független szakértői bírósághoz, mely megvizsgálja, hogy a befektetőt érte-e hátrány a CETA befektetésekről szóló fejezetének megsértésével; amennyiben igen, úgy a kompenzációról is dönt.
 • A befektetésekről szóló fejezet kötelezettségei nem befolyásolják az egyes kormányok törvényalkotását legitim célkitűzések meghozásában, amennyiben azok az előírások az egyenlő bánásmód elvét nem sértik és alkalmazásuk nem önkényes.

 

Előnyök és lehetőségek az EU-ból érkező befektetők részére

 • Megnövekedett piaci hozzáférés – a CETA a Kanadában működő vállalatok részére kiemelten ajánlani fogja az EU és Észak-Amerika piacait.
 • Fokozott befektetői védelem – a CETA kanadai és európai befektetők részére nagyobb biztonságot, átláthatóságot és védelmet fog nyújtani.
 • Befektetői szigorítások csökkentése – a Kanadai Befektetési Törvény hatálya alá tartozó felülvizsgálati limit megemelése 600 millióról 1,5 milliárdra (kanadai dollár) a CETA hatályba lépése után
 • Más országokkal szembeni előnyök Amerikában – az európai befektetők kiemelt célpiacai (Egyesült Államok, Mexikó, Brazília) sem rendelkeznek mind a 28 tagállamra vonatkozó egyezményes megállapodással