A tagság feltételei

Tagsági kondíciós lista

Célunk, a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamaránál, hogy az Ön számára a kamarai tagság pozitív és gyümölcsöző élmény legyen. Reméljük, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat és lehetőségeket a legmesszemenőbbekig ki tudja majd használni. Éppen ezért a kondíciókat igyekeztünk a legegyszerűbbé tenni.

 1. A kamarai tagság elérhető magánszemélyek, vállalatok vagy egyéb szervezetek részére.
 2. A tagság 12 hónapig érvényes attól a hónaptól kezdve, mikor a tagdíj befizetésre kerül. A 12 hónapos időtartam lejárta után a következő időszakra vonatkozó tagdíj automatikusan kiszámlázásra kerül, amennyiben a tag másként nem rendelkezik.
 3. A kamara rendszeresen kommunikál a tagokkal e-mailben, postai úton vagy telefonon. Célunk, hogy csak olyan információval keressük meg a tagokat, melyet részükre relevánsnak és fontosnak tartunk. Ez a kamarai tagság fontos része, a jelentkező partner taggá válásával beleegyezik, hogy a kamara ilyen információkkal rendszeresen megkeresse. A kommunikáció a tag kérésére bármikor megszüntethető.
 4. Időről időre a kamara tagjait bizonyos partnereink megkeresik, hogy különböző, a tagsággal járó előnyökre felhívják a figyelmet.
 5. A kamarai tagok jogosultak a kamara által kínált lehetőségeket kihasználni, azonban a tagság erre vonatkozóan semmilyen kötelezettséggel nem jár, a tag nem kötelezhető a kamara vagy partnerei szolgáltatásainak igénybe vételére.
 6. A kamarai tagsággal járó előnyök előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók és a kamara kondíciós listáján elérhetők.
 7. A kamarai tagdíj nem visszaigényelhető, a tagság nem átruházható.
 8. A tagdíj mértéke a választott tagsági csomagtól függ. A tagok nem választhatnak olyan, kisebb árbevételű vállalatok részére kínált csomagot, mint ami Tagsági Előnyök c. fejezetben rögzítésre került.
 9. A jelentkezési lap elküldésével törvényes megállapodás jön létre arról, hogy Ön kamarai tagságért folyamodott. Ennek a megállapodásnak a törlését a tag bármikor kérheti, írásos kérelem benyújtásával a kamara részére a megállapodás megkötésétől számított 14 napon belül.
 10. A kamarai tagsági kérelmet a kamara Igazgatóságának jóvá kell hagyni, valamint a kamara fenntartja magának a jogot, hogy tagsági kérelmet bármilyen indoklás nélkül elutasítson.
 11. A tagsági viszony a Kamarai Szabályzat (kérésre megküldjük) hatásköre alá tartozik; amennyiben a Szabályzat és jelen kondíciós lista egymásnak ellentmond, úgy a Szabályzat kitételei az alkalmazandók.
 12. A kamara fenntartja magának a jogot, hogy egy vállalat tagsági viszonyát bármikor, bármilyen indokból visszavonja, elutasítsa vagy törölje.

Panaszkezelési eljárás

Amennyiben bármilyen, a Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamarát érintő panasza van, kérjük, jelezze felénk vagy az info@ccch.hu címen, vagy a +36 30 827 0199 számon, a lehető legtöbb részletet megadva a panaszról. A panasz beérkezése után a következők szerint járunk el:

A Kamara minden panaszt öt munkanapon belül elismer.

A Kamara a panaszt kivizsgálja és megteszi a megfelelő lépéseket.

A Kamara törekszik arra, hogy minden vizsgálatot lefolytasson a panasz beérkezése után 31 napon belül.

A Panaszkezelési szabályzat nem érinti az Ön törvényes jogait.